Text

 
 


Den sanna föreställningen

Jag kliver in i bekanta rum, men jag förstår dom inte.
Små uppenbarelser läggs till varandra, upplöses
och utmanar på nytt.
Karaktärer visar sig, men i en roll. 
Jag byter perspektiv, försöker få grepp, bryter mig ur.  
Då möter nu, jag möter du. Jag kan inte avgöra vart
det ena börjar och det andra slutar. 
Jag vet vad tusen små tystnader kan väga.
Jag försöker formulera något som inte är uppenbart.